Lista aktualności Lista aktualności

„Leśne Inspiracje” - Zapraszamy!

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Małopolski Kurator Oświaty zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Leśne Inspiracje”. W tym roku fotografie powinny obrazować temat „Lasy nasze dziedzictwo”.

W konkursie wezmą udział zdjęcia dostarczone do dnia 30 listopada 2015 roku. Zgodnie z regulaminem do tego terminu fotografie muszą wpłynąć do jednego z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 2 do regulaminu). Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. Nadleśnictwa nominują najlepsze fotografie do etapu regionalnego. Wyniki konkursu będą znane do 31 stycznia 2016 roku.

 

Temat przewodni konkursu w 2015 roku brzmi „Lasy nasze dziedzictwo". Zadaniem autorów fotografii jest spojrzenie na las skrywający wiele tajemnic i śladów bytowania człowieka, który jest swoistym, nie do końca odkrytym, muzeum.

 

Oczekiwane są fotografie obiektów zabytkowych (lub fragmenty obiektów, zespołów) będących wytworami pracy człowieka, dziedzictwem archeologicznym, architektonicznym, przemysłowym, osadniczym i innych, zlokalizowanych na terenie małopolskich lasów.

 

Organizatorzy konkursu czekają również na zdjęcia krajobrazów kulturowych z lasem w tle lub planie, zawierających wytwory cywilizacji - obiekty będące dziełem człowieka i stanowiące świadectwo minionej epoki, bądź zdarzenia, których zachowanie ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, leży w interesie społecznym.

 

Pożądanym obrazem fotograficznym będzie np. artystyczne ujęcie miejsc kultu religijnego, miejsc pamięci narodowej, historycznych obiektów związanych z konfliktami zbrojnymi (w lesie), ale również obrazy fragmentów przyrody np. rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu. Ostateczny obraz ilustrujący temat „Lasy nasze dziedzictwo" zależy jednak od spojrzenia osoby fotografującej przyrodę, dlatego wachlarz interpretacyjny tematu może być bardzo szeroki. Zdjęcia, oprócz charakteru dokumentacyjnego, winny mieć przede wszystkim wyraz artystyczny. Komisja konkursowa szczególnie zachęca do poszukiwania w lasach miejsc i obiektów, które nie są powszechnie znane.

 

Szczegóły konkursu normuje regulamin podpisany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora RDLP w Krakowie, który zamieszczamy poniżej.