Lista aktualności Lista aktualności

„Stop wypalaniu traw”

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ zwraca się z apelem do mieszkańców Podhala, Spisza i Orawy o zaprzestania wypalania traw.

Wypalanie traw nie jest naturalnym procesem w naszej strefie klimatycznej. Wpływa niekorzystnie zarówno na florę jak i faunę, zubaża bioróżnorodność i równowagę zbiorowisk trawiastych. Pożary terenów trawiastych stanowią wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także są wielokrotną przyczyną pożarów lasów.

Wypalanie traw jest nielegalne i podlega karze aresztu lub grzywny na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880):

·                    Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

·                    Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Równocześnie prosimy właścicieli lasów prywatnych o zaniechanie spalania odpadów zrębowych (gałęzie, wierzchołki, cetyna) w trakcie prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Spalać można tylko korę i gałęzie z larwami korników w ramach akcji ochrony lasów przed nadmiernie rozwijającymi się szkodnikami.

Prosimy również o nie zaśmiecanie terenów leśnych różnego typu odpadami .