Lista aktualności Lista aktualności

Akcja edukacyjna - „Aleja czystego powietrza”

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Nowy Targ i Urzędem Gminy Nowy Targ, udało się już po raz trzeci przeprowadzić przyrodniczo – ekologiczną akcję edukacyjną, skierowaną do uczniów szkół podstawowych.

Akcja edukacyjna o charakterze przyrodniczo ekologicznym jest częścią zintegrowanego projektu LIFE pod nazwą „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Kluczowym celem projektu jest przyśpieszenie działań służącym poprawie jakości powietrza, jako jednego z najważniejszych elementów, które mają wpływ na nasz stan zdrowia.

 Dwuetapowe spotkania z młodzieżą zrealizowano w czternastu szkołach podstawowych, w których pierwsza część realizowana była w salach lekcyjnych, a kolejna w terenie wokół szkół. Celem pierwszej części było przedstawienie przez pracowników Nadleśnictwa Nowy Targ znaczącej roli lasów i drzew w odfiltrowywaniu powietrza oraz ich korzystnego wpływu na kształtowanie środowiska i warunki życia. Druga część była etapem „praktycznym” poświęconym przeszkoleniu uczestników z zakresu właściwych praktyk sadzenia drzew, zakończona posadzeniem sadzonek drzew leśnych wokół szkół.

           Celem akcji jest zaprezentowanie młodzieży, że powietrze determinuje życie na ziemi oraz uświadomienie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska w którym żyje. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości m.in. wpływu drzew i zbiorowisk leśnych na zdrowie  oraz komfort życia.