Lista aktualności Lista aktualności

APEL DO WŁAŚCICIELI LASÓW

W związku ze złym stanem sanitarnym lasów Podhala i Orawy, Nadleśnictwo Nowy Targ zwraca się z apelem do właścicieli lasów o pilne przystąpienie do prac porządkowych polegających na terminowym usuwaniu drzew zasiedlonych, gdyż tylko takie działanie pozwoli ograniczyć gradację kornika. Apelujemy również aby podczas pobytu w terenach leśnych, w tym  przy wykonywaniu prac gospodarczych, ściśle przestrzegać przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej.

Istniejące drzewostany świerkowe ulegają rozpadowi wskutek występujących od kilkunastu lat wiatrołomów i związaną z tym gradacją szkodników wtórnych, zwłaszcza kornika drukarza. Sytuację pogarszają niekorzystne, w ostatnich latach, warunki pogodowe – bezśnieżne zimy, a latem brak opadów i wysokie temperatury.

            Informujemy również, że zgodnie z Ustawą o Lasach właściciele  obowiązani są do ochrony lasu w tym również usuwania złomów, wywrotów oraz drzew zaatakowanych przez szkodliwe owady i grzyby.

             Nadleśnictwo Nowy Targ włączy się w walkę z gradacją kornika drukarza instalując w lasach prywatnych specjalne bezobsługowe pułapki w kształcie trójnogu pokrytego siatką. Prosimy nie dotykać pułapek gdyż zawierają one elementy toksyczne.

Tylko wspólna walka może przedłużyć życie drzewostanów świerkowych, dać możliwość ich przebudowy oraz zapewnić trwałość lasów.