Lista aktualności Lista aktualności

Bór na Czerwonem na liście Ramsar

Bór na Czerwonem jednym z 19 obszarów Ramsar w Polsce.

9 maja 2018 roku Rezerwat przyrody Bór na Czerwonem został wpisany na tzw. listę obszarów  Ramsar (numer na liście – 2339), będącą listą obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. To ogromne wyróżnienie zważywszy, ze tylko najcenniejsze obiekty mogą się na niej znaleźć. Do chwili obecnej w Polsce wyznaczono zaledwie 19 takich obszarów. Poza zarządzanym przez Nowotarskie Nadleśnictwo rezerwatem znajdują się na niej torfowiska karkonoskie i karpackie, 5 obszarów jeziornych, sześć parków narodowych, ujście Wisły i dwa kompleksy stawów rybnych. Pełna lista światowych obszarów Ramsar publikowana jest w języku angielskim na stronie https://rsis.ramsar.org/ris-search/?pagetab=1

Czym jest Konwencja Ramsarska?

Jest to potoczna nazwa układu międzynarodowego zawartego w celu ochrony obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. Spośród wielu nastawionych na ochronę przyrody międzynarodowych umów wyróżnia się tym, że jako jedyna poświęcona jest konkretnemu typowi siedlisk - mokradłom. Początkowo, po jego podpisaniu 2 lutego 1971 roku w Ramsar - irańskim kurorcie na wybrzeżu Morza Kaspijskiego - sygnatariuszami Konwencji było 18 Państw, w chwili obecnej umowę ratyfikowało 169 państw. Polska dołączyła do grona Państw sygnatariuszy Umowy w 1978 roku.