Lista aktualności Lista aktualności

Dni Przyjaciół Lasu

Dni Przyjaciół Lasu – obchody lokalne 08.05.2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem obchody Dni Przyjaciół Lasu 2015. Skierował list do uczestników i organizatorów Dni Przyjaciół Lasu 2015, w którym zachęcał do udziału w konkursach, organizowania lokalnych uroczystości itp., które promują wśród dzieci i młodzieży szkolnej proekologiczne zachowania, zachęcając do pogłębiania wiedzy o polskich lasach i naszej ojczystej przyrodzie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy włączył się w tę akcję przygotowując i wysyłając na konkursy prezentacje multimedialne. W ramach niej zostało też zorganizowane spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Nowy Targ – panem Krzysztofem Przybyłą, który zapoznawał uczniów z tajnikami naszej nowotarskiej perełki przyrodniczej – Borem Na Czerwonem. W ramach akcji uczniowie porządkowali tereny rezerwatu, a w ramach odpoczynku po ciężkiej pracy spędzili czas przy ognisku. Udział w tej akcji miał duże znaczenie wychowawcze, uczniowie wzbogacili swoje wiadomości przyrodnicze w naturalnym środowisku i zadbali o jego czystość.