Lista aktualności Lista aktualności

ETO w Borze na Czerwonem

25 listopada 2015 r. obszar Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016 i rezerwat przyrody "Bór na Czerwonem" odwiedzili przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Spotkanie było związane z kontrolą wykonywania działań w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 przeprowadzaną w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Głównym założeniem spotkania było przeprowadzenie oceny efektywności ochrony obszaru, współpracy instytucji krajowych i zagranicznych, roli rolników w ochronie przyrody, zasad finansowania oraz skuteczności podejmowanych działań.

            W obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie najwięcej inicjatyw związanych z ochroną cennych siedlisk torfowiskowych podejmuje Nadleśnictwo Nowy Targ. Dotychczas w rezerwacie przyrody „Bór na Czerwonem zrealizowano szereg działań mających na celu uwodnienie kopuły torfowiska oraz udostępnienie rezerwatu dla odwiedzającej go rzeszy turystów. Wśród wielu działań wykonano m.in. zastawki na rowach okalających torfowisko, zbudowano wał zatrzymujący wodę, wybudowano ścieżkę edukacyjną, wiatę turystyczną i platformę widokową. Przygotowana infrastruktura turystyczna służy prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz stanowi element umożliwiający swobodne zwiedzanie rezerwatu i podziwianie krajobrazów i roślinności torfowiskowej.

            Szeroko zakrojona działalność Nadleśnictwa, mająca wpływ na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego regionu nowotarskiego, edukację przyrodniczą społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej osób odwiedzających lasy została doceniona przez przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.