Lista aktualności Lista aktualności

Finał konkursu „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę”

12 marca 2014 roku w Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik” w Zakopanem odbył się trzeci i zarazem finałowy etap konkursu wiedzy o lesie. Przystąpiło do niego osiemnastu uczniów szkół podstawowych wyłonionych podczas poprzednich etapów.

Trzy-etapowy konkurs wiedzy leśnej i ekologicznej był tak zaplanowany, aby jego finał odbył się w roku jubileuszu 90 lecia Lasów Państwowych, jako jedna z kilku imprez zaplanowanych na ten rok przez Nadleśnictwo Nowy Targ.

Punktualnie o godzinie 10 Zastępca Nadleśniczego Pan Andrzej Głodkiewicz przywitał uczestników i ich nauczycieli. Finał konkursu zaszczyciła swoją obecnością także Pani Barbara Mirek-Michalska, gość specjalny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

W pierwszym etapie uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru. Pytania obejmowały zagadnienia związane z ochroną przyrody, pracą leśników i prowadzeniem gospodarki leśnej. Dodatkowo każdy uczeń musiał rozpoznać pięć gatunków drzew mając do dyspozycji gałązki, szyszki i nasiona. Do drugiego etapu (ustnego) zakwalifikowało się jedenaście osób. Dzieci miały za zadanie rozpoznać zwierzę i drzewo, które były przedstawiane na zdjęciach. Na koniec każdy uczeń losował nagranie głosu ptaka lub innego zwierzęcia, a jego zadaniem było rozpoznanie gatunku.

Choć pytania w konkursie nie były łatwe uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą. Konkurs wygrał Antoni Cierniak z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej, II miejsce zajął jego kolega za szkoły Patryk Chrobak, a III miejsce zajęła Aleksandra Orawiec z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. Legionów Polskich w Poroninie.

Komisja przyznała też dwa wyróżnienia dla Szymona Świdronia ze Szkoły Podstawowej w Chyżnem i Marcina Głodziaka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej.

Pan nadleśniczy Roman Latoń wręczył laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy dostali drobne upominki.

Oprócz nagród dla zwycięzców Nadleśnictwo Nowy Targ ufundowało też pomoce dydaktyczne dla szkół, z których uczniowie zakwalifikowali się do finału oraz dla nauczycieli, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do konkursu.

Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na wspólny obiad w stołówce Ośrodka Edukacji Leśnej „Leśnik"

Mamy nadzieję, że spotkamy się na podobnym konkursie za rok.