Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs umiejętności DRWALI

W czwartek 11 października już po raz kolejny Nadleśnictwo Nowy Targ zorganizowało kompleksowe szkolenie dla Zakładów Usług Leśnych tj. dla robotników leśnych, świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej na rzecz Nadleśnictwa. Odbyło się ono w malowniczym miejscu w Leśnictwie Rabka w przepięknej jesiennej scenerii.

Szkolenie w założeniu miało na celu uzupełnienie i przypomnienie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności robotników niezbędnych przy wykonywaniu prac leśnych, zweryfikowanych w konkursie umiejętności drwali.

 Konkurs odbył się jako jeden z ostatnich punktów programu szkolenia i był skierowany dla najlepszych pilarzy pracujących w poszczególnych leśnictwach. Poza zaprezentowaniem umiejętności i doświadczenia miał na celu otworzyć dyskusje między wszystkimi uczestnikami szkolenia i stworzyć sposobność do wymiany doświadczenia i praktyki. Dla urozmaicenia w tym roku na w ramach konkursu zrezygnowano ze ścinki i obalani, a przeprowadzono stricte techniczne konkurencji jak:

  1. Przygotowania pilarki do pracy.

  2. Dokładność przerzynki.

  3. Złożona przerzynka kłody.

W konkursie wzięło udział siedmiu zawodowo pracujących drwali, na których czekały ciekawe nagrody, przydatne przy ich codziennej pracy. Jako najważniejszy finalnie osiągnięty cel szkolenia, to ożywiona i merytoryczna dyskusja na istotne zagadnienia pracy drwali- pilarzy- robotników leśnych.