Lista aktualności Lista aktualności

Lasy dla życia, lasy bez barier

25-27 września 2015 roku w Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik” w Zakopanem odbyło się seminarium naukowe, będące częścią projektu „Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych.

Forest study tour, Zakopane 25-27.09.2015

Seminarium z udziałem leśników z Nadleśnictwa Nowy Targ, pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziennikarzy i przedstawicieli wielu instytucji i organizacji związanych z problematyką osób starszych i niepełnosprawnych  poświęcone było wypracowaniu metod pracy z osobami niepełnosprawnymi  służących rehabilitacji z wykorzystaniem terapeutycznych właściwości środowiska przyrodniczo-leśnego.
W Zakopanem leśnicy wspólnie ze specjalistami różnych dziedzin zastanawiali się jak skutecznie wykorzystywać las w leczeniu i profilaktyce przewlekłych schorzeń i co robić, by ogólnodostępne tereny Lasów Państwowych były przestrzenią odpowiednio przygotowaną, dostępną i przyjazną osobom starszym i niepełnosprawnym.

 

Seminarium otworzył zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Nowy Targ, Andrzej Głodkiewicz, który wystąpił z prelekcją nt. historii i bogactwa przyrodniczego Nadleśnictwa, działań edukacyjnych prowadzonych na jego terenie oraz  infrastruktury leśnej możliwej do wykorzystania w celach turystyki i rekreacji. Wystąpienie było wstępem do zaplanowanych w ramach seminarium zajęć terenowych odbywających się na terenie leśnictwa Bór i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Część studyjna drugiego dnia seminarium obejmowała problematykę niepełnosprawności  i rehabilitacji.  

 

Dr n. med. Szymon Pasiut z Akademii Wychowania Fizycznego  w Krakowie  swój wykład poświęcił rehabilitacji – także tej prowadzonej w kontakcie z przyrodą,
z wykorzystaniem jej terapeutycznych właściwości - będącej najlepszym sposobem do poprawy sprawności osób niepełnoprawnych.  

 

Krzysztof Wostal – Prezes Instytutu Edukacji  i Rozwoju ALFA PRIM
w Katowicach oraz członek zarządu Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
w swoim wystąpieniu przekonywał uczestników seminarium, że osoby niepełnosprawne mogą i powinny doświadczać przyrody. Prelegent wskazał sposoby i możliwości profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego użytkownika lasu, proponując przy tym konkretne rozwiązania dotyczące ułatwień w dostępie do leśnych obiektów edukacyjnych służących rekreacji i wypoczynkowi. Zwrócił również uwagę na konieczność wcześniejszego testowania i opiniowania przez  osoby o różnych rodzajach  niepełnosprawności  infrastruktury turystyczno-leśnej już na etapie jej projektowania przez Lasy Państwowe.

 

W  terenowej części  seminarium jego uczestnicy udali się z  leśniczym leśnictwa Bór – Krzysztofem Przybyłą do rezerwatu Bór na Czerwonem, który posłużył jako przykład modelowego rozwiązania infrastrukturalnego
i organizacyjnego skierowanego na wspieranie turystyki leśnej i rekreacji osób niepełnosprawnych. Drugiego dnia seminarium z wykładem wystąpiła również Anna Tarkowska z RDLP w Katowicach, która przedstawiła słuchaczom programy edukacyjne i infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
na terenie RDLP w Katowicach i  dobre praktyki udostępniania lasów osobom niepełnosprawnym.

 

            Trzeciego dnia seminarium z wykładem na temat edukacji przyrodniczo-leśnej niepełnosprawnych, osób dorosłych i dzieci  na wybranych przykładach wystąpiła
dr inż. Magdalena Frączek z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Prelegentka przybliżyła słuchaczom warsztat pracy edukatora leśnego.

 - Nowoczesne programy edukacji przyrodniczej i leśnej oddziałują na człowieka
w sposób kompleksowy, uwzględniający wszelkie jego aktywności, umiejętności oraz potrzeby, zwłaszcza potrzeby osób niepełnosprawnych
– mówiła M. Frączek. Podkreśliła, że przebywanie wśród przyrody wymusza na niepełnosprawnych ludziach aktywność fizyczną i poprawia nastrój. Szczególnie pozytywny wpływ
na zdrowie i samopoczucie niepełnosprawnych ma środowisko leśne. W referacie omówiła przykłady dobrych praktyk. Była mowa o istniejących już na terenie Lasów Państwowych nowoczesnych obiektach edukacyjnych uwzględniających potrzeby osób z różną niepełnosprawnością. W wystąpieniu dr Frączek omówione zostało również zagadnienie syndromu niedoboru natury, występującego u dzieci. Istnieje coraz więcej badań wskazujących, że dzieci spędzające w otoczeniu przyrodniczym są bardziej kreatywne, sprawniejsze fizyczne i mają większość łatwość koncentracji. W przypadku dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami przebywanie w lesie ma szczególne znaczenie. Dla nich kontakt z lasem to swego rodzaju terapia- mówiła M. Frączek.

Istnieje coraz więcej badań wskazujących, że dzieci spędzające w otoczeniu przyrodniczym są bardziej kreatywne, sprawniejsze fizyczne i mają większość łatwość koncentracji. W przypadku dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami przebywanie w lesie ma szczególne znaczenie. Dla nich kontakt z lasem to swego rodzaju terapia.

 

Terenową część seminarium zakończyła wizyta na specjalnie przystosowanej do osób niepełnosprawnych, także osób niewidomych, ścieżce przyrodniczej Leśny Ogród Zmysłów w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, po której grupę oprowadził dr  inż. Krzysztof Skrzydłowski.

 

Seminarium „Lasy dla życia, lasy bez barier" zakończyła dyskusja podsumowująca,  w czasie której przedstawione zostały najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych zajęć studyjnych i terenowych.

 

Projekt "Lasy dla życia2015 " - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
jest współfinansowany  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  2014-2020. Patronaty honorowe sprawują: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.

 

 

Joanna Tlałka

koordynator projektu „Lasy dla życia – rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych"