Lista aktualności Lista aktualności

NARADA GEOMATYKÓW

Ogólnopolska narada geomatyków w Nadleśnictwie Nowy Targ

W dniach 23-25 luty br. Na terenie Naszego Nadleśnictwa odbywa się ogólnopolska narada geomatyków. Rangę narady podkreśliła obecność Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Konrada Tomaszewskiego i jego zastępcy Tomasza Zawiła-Niedźwieckiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Krakowie Pana Jana Kosiorowskiego. W naradzie biorą udział przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i firm prywatnych związanych z geomatyką leśną.

W trakcie narady omawiane są dotychczasowe dokonania oraz kierunki rozwoju Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe które zarządza prawie jedną czwartą powierzchni Naszego Kraju. Zagadnienia SIP odgrywają kluczową rolę w procesie decyzyjnym na każdym szczeblu organizacyjnym w Lasach Państwowych tzn. Nadleśnictwie, Dyrekcji Regionalnej i Generalnej.

W trakcie sesji terenowej uczestnicy narady mogli obejrzeć obiekty edukacyjne:  Ścieżka Edukacyjna „Bór Na Czerwonem" oraz Ścieżka Edukacyjna Rowerowo-Piesza Raba Wyżna – Bielanka, a także obiekty „Małej Retencj Górskiej" i genetyki leśnej – Archiwum Klonów Świerka Rasy Orawskiej w leśnictwie Stańcowa utworzone przez Nadleśnictwo Nowy Targ. Historia naszego regionu oraz Nadleśnictwa została zaprezentowana w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Narada jest również pożegnaniem odchodzącego na emeryturę prekursora geomatyki w Lasach Państwowych Pana Krzysztofa Okłę.

Życzymy wszystkim uczestnikom miłych wrażeń z pobytu w Naszym Nadleśnictwie, a Panu Krzysztofowi wiele lat zasłużonego odpoczynku na emeryturze.