Lista aktualności Lista aktualności

Narada Hodowlana

Narada hodowlana w Nadleśnictwie Nowy Targ z udziałem studentów PPWSZ

29 września br. Pan Dr hab. inż. Jarosław Paluch z Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadził szkolenie z zakresu hodowli lasu w górskich Nadleśnictwa Nowy Targ. W szkoleniu oprócz pracowników i stażystów nadleśnictwa uczestniczyli studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z kierunku Ochrona Środowiska.

W części referatowej Pan Dr hab. inż. Jarosław Paluch przedstawił ogólne zasady pielęgnacji drzewostanów od czyszczeń wczesnych po trzebieże z naciskiem na wyhodowanie drzewostanów odpornych na zagrożenia abiotyczne (śnieg, wiatr) i biotyczne (opieńka i kornik drukarz). Omówiona została również struktura przerębowa w drzewostanach jodłowych i świerkowych i zasady jej utrzymania w lasach górskich.

W części terenowej przeprowadzonej w lasach leśnictwa Gorce na przykładach można było zobaczyć czyszczenia wczesne i późne oraz trzebieże wczesne a także drzewostan o strukturze przerębowej.

Leśnicy Nadleśnictwa Nowy Targ zostali pochwaleni za stosowanie pracach pielęgnacyjnych zasady „Rozproszenia ryzyka hodowlanego".