Lista aktualności Lista aktualności

Otwarcie drogi „Rajsztak”

Otwarcie drogi „Rajsztak” po przebudowie i obchody 80-lecia Lasów Państwowych na Orawie

W dniu 26.09.2013 r. miało miejsce uroczyste, połączone z  obchodami 80-lecia Lasów Państwowych na Orawie, otwarcie po przebudowie drogi leśnej w leśnictwie Stańcowa. Droga łącząca kilka dolin potoków mających źródła na Babiej Górze otrzymała nowe parametry. Zadanie realizowane zostało w dwóch etapach od 2012 do 2013 r  z własnych środków finansowych.

 Droga „Rajsztak" budowana była jeszcze  w latach 60-tych ubiegłego stulecia przez Ośrodek Remontowo-Budowlany w Bochni o długości 8 km. W 1987 r. otrzymała nawierzchnię stabilizowaną emulsją. W latach 2010 i 2011 nadleśnictwo dokonało remontu przepustów które, ucierpiały w wyniku dużych opadów. Obecnie 4 kilometrowy odcinek administrowany przez Lasy Państwowe został przekazany do użytkowania. Następne 2 kilometry „Rajsztaku" realizuje obecnie Babiogórski Park Narodowy ze środków Funduszu Leśnego. W latach 80 od strony Zubrzycy Górnej Nadleśnictwo wspólnie z Gminą Jabłonka ulepszyło nawierzchnię na długości 1 km i obecnie pozostaje w gestii tej gminy przebudowa jeszcze 1 km aby cały „Rajsztak" o dobrej jakości mógł połączyć Lipnicę Wielką z Zubrzycą Górną.

W uroczystości wzięli udział wójtowie gmin: Lipnica Wielka i Jabłonka, przedstawiciele wspólnot leśnych, wykonawcy oraz pracownicy Nadleśnictwa i emeryci. Zgodnie z tradycją poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej parafii, a w przecięciu wstęgi -  tym razem przerżnięciu żerdzi uczestniczyli wszyscy zebrani. Po tym akcie goście przejechali przebudowaną drogą do „Gajówki Królowa" na polanę na której, złożono archiwum klonów świerka rasy orawskiej i gdzie zbudowano obelisk w 2008 r. ze składek członków SIiTLiD w 75 rocznicę Lasów Państwowych na Orawie. Tu zrealizowane zostały dalsze punkty uroczystości to jest: złożenie wieńca w 80 rocznicę na obelisku oraz posadzenie jubileuszowego drzewka – tym razem była to sadzonka dwu letniego buka ze szkółki leśnictwa Beskid (poprzednio posadzono sadzonkę wiązu górskiego).  Tu również odbyły się podziękowania dla wykonawców drogi którzy, w terminie i bardzo solidnie wykonali przebudowę drogi. Panowie Wójtowie przekazali życzenia i podziękowania za trud wykonania drogi która, będzie służyła nie tylko leśnikom, ale również miejscowemu społeczeństwu, a także gościom wypoczywającym na Orawie. Wzdłuż drogi zrealizowana została przecież kilka lat wcześniej ścieżka edukacyjno-rekreacyjna, pieszo-rowerowa wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym ze środków zewnętrznych.

Nadleśniczy dziękując wszystkim za przybycie wyraził nadzieję, że gmina Jabłonka w najbliższej przyszłości zakończy przebudowę „Rajsztaku" – przepięknej drogi u podnóża Babiej Góry, dla dobra nie tylko społeczności lokalnej.