Lista aktualności Lista aktualności

POZNAJ SWÓJ LAS

Piknik na pożegnanie lata

Celem zorganizowanego przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło Nowy Targ we współpracy z Nadleśnictwem Nowy Targ pikniku była edukacja ekologiczna rodzin z dziećmi i innych zainteresowanych osób, poprzez upowszechnienie wiedzy o środowisku naturalnym, podniesienie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody na przykładzie ekosystemu leśnego.

 

            W zorganizowanych zabawach sportowych, konkursach plastycznych oraz quizie wiedzy przeprowadzonym przez pracowników Nadleśnictwa Nowy Targ, bardzo chętnie wzięły udział dzieci i młodzież. Najmłodsi odpowiadali na wylosowane pytania dostosowane do swojego wieku, a Pan Leśniczy dodatkowo omawiał szerzej ich tematykę.

 

            Efektem tego jest uświadomienie uczestnikom, a w szczególności młodszemu pokoleniu, oczywistych prawd, które mamy nadzieję będą im towarzyszyć w kontaktach z przyrodą:

  • Las jest naszym wspólnym  dobrem
  • Możemy w nim odpoczywać i oddychać czystym powietrzem
  • Las jest schronieniem - domem wielu gatunków zwierząt i roślin, często zagrożonych wyginięciem
  • Teren leśny to ochrona gleby i źródeł wody
  • Możemy wszyscy czerpać korzyści z ekosystemów leśnych pod warunkiem, że nauczymy nasze dzieci i następne pokolenia, jak dbać o las i mu nie szkodzić, poprzez nauczenie społeczeństwa prawidłowych postaw.

 

Obiekt edukacyjny Nadleśnictwa Nowy Targ, położony na przedłużeniu ulicy. Składowej jest idealnym miejscem do edukacji i zabawy również zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych, a inicjatywa promująca prawidłowe postawy względem flory i fauny leśnej, będzie zawsze potrzebna biorąc pod uwagę skalę industrializacji terenów zielonych na całym kontynencie.

Dodatkowym plusem takich spotkań jest pokazanie multimedialnemu społeczeństwu, jak wielka potrzeba drzemie w naszych dzieciach, aby aktywnie spędzać wolny czas na łonie przyrody, a nie w świecie wirtualnym, stąd wyprawa do lisiej nory, zawody sportowe, konkurs plastyczny, zabawa i śpiewanie (karaoke).

            Nauka  połączona z zabawą to najlepszy sposób przyswajania wiedzy ekologiczna, czego żywym przykładem są rodziny z dziećmi, uczestniczące w spotkaniu, z którego kilka zdjęć w ramach wspomnień zamieszczono w podanym linku:

 

 

Pragniemy złożyć podziękowania na ręce pracowników Nadleśnictwa, a w szczególności

leśnikom leśnictwa Bór, za owocną współpracę, udostępnienie terenu i prowadzenie zajęć z dziećmi.

 

Związek Dużych Rodzin ”Trzy Plus”

Koło Nowy Targ