Lista aktualności Lista aktualności

Retencja Górska

Odebrano II zadanie z programu małej retencji górskiej

W leśnictwie Police w uroczysku Bembeńskie odebrano obiekt małej retencji w postaci zbiornika na początku cieku bez nazwy, o powierzchni ok. 30 arów i pojemności 3000 m3. Piękny obiekt naturalnie wpisany w teren, z groblą ziemną,  na której położony jest utwardzony  szlak zrywkowy, wpłynie korzystnie na zwiększenie bioróżnorodności tego uroczyska i powiększy zasoby wody w okolicy.