Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna w roku 2017

„Po nowemu". Sprzedaż drewna w 2017 r.

W dniu 24.11.2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Nowy Targ odbyło się szkolenie dla Firm kupujących drewno w 2017 roku.

Szkolenie było zorganizowane na prośbę niektórych Firm z powodu zmian co do sposobu przetargowania zawartych w Zarządzeniu DGLP Nr 46 z 24.11.2016 r. dotyczącego warunków i zasad oznaczania drewna na 2017 rok.

Szkolenie prowadził Główny Specjalista Zespołu ds. Gospodarki Drewnem RDLP w Krakowie.

Nadleśnictwo zaprosiło wszystkie Firmy dla których jest jednostką macierzystą. Wiele pytań podczas szkolenia świadczyło o tym jak było ono potrzebne.

Nadleśnictwo dziękuje za liczne przybycie i wyraża przekonanie, że szkolenie w znaczny sposób ułatwi składanie ofert przez Firmy na zakup w 2017 r.

Dziękujemy również przy tej okazji wszystkim Firmom, które wspomogły Nadleśnictwo przy likwidacji klęski posuszu spowodowanej gradacją kornika drukarza w 2016.

Liczymy również na wyrozumiałość w roku 2017.