Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lasu na Siwej Polanie

Watra  Tatrzańska  -  „ŚWIĘTO  LASU” w Dolinie Chochołowskiej

W ramach Tatrzańskich Wici, 15 sierpnia br.,  Wspólnota Leśna w Witowie zorganizowała na Siwej Polanie Watrę  Tatrzańską  -  „ŚWIĘTO  LASU”. Przy tradycyjnej góralskiej watrze - obok występów artystycznych, pokazów sztuki regionalnej i degustacji miejscowych przysmaków, dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone przez pracowników naszego Nadleśnictwa zawody drwali. Zawodnicy, którzy uczestniczyli w czterech konkurencjach wykazali się dużą biegłością w posługiwaniu się piłą ręczną i siekierą, znajomością obsługi pilarki oraz tężyzną fizyczną przy przenoszeniu ciężkich wałków drewna. W sportowej rywalizacji uczestników wspierała dopingiem żywo reagująca publiczność. Zwycięzcy otrzymali praktyczne nagrody. W przyszłym roku zamierzamy poszerzyć zawody o nowe dyscypliny i już teraz wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia swoich umiejętności.

Więcej zdjęć http://www.radiokrakow.pl/galerie/swieto-lasu-na-siwej-polanie-przed-dolina-chocholowska/9/#gtop