Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Szkolenie z zakresu nowych zasad szacowania szkód łowieckich

W dniu 10 maja br., w siedzibie naszego Nadleśnictwa przeprowadzono szkolenie z zakresu aktualnych, zgodnych ze znowelizowaną ustawą Prawo łowieckie, procedur szacowania szkód łowieckich. W szkoleniu brali udział przedstawiciele urzędów gmin i sołectw oraz członkowie kół łowieckich – położonych w zasięgu terytorialnym naszej jednostki. W trakcie spotkania uczestnicy zgłaszali swoje wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów oraz szczegółowych zasad ich stosowania w praktyce. Strony wyraziły wolę wspólnego, zgodnego działania w celu uniknięcia konfliktów z miejscowymi rolnikami.