Lista aktualności Lista aktualności

Szkody od zwierząt chronionych

Szkolenie z szacowania szkód powodowanych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie naszego Nadleśnictwa przeprowadzone zostało szkolenie z szacowania szkód powodowanych  przez zwierzęta chronione. Zostało ono zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, a uczestnikami byli przedstawiciele małopolskich nadleśnictw, które na podstawie porozumień zawartych z RDOŚ szacują szkody.

Omówiono nowe, obowiązujące od 30 kwietnia br. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U. 2018 poz. 645). Ponadto, ciekawą – bogato ilustrowaną własnymi zdjęciami,  prezentację z rozpoznawania szkód przedstawił pracownik RDOŚ w Rzeszowie. Szkolenie było potrzebne i oczekiwane przez  pracowników szacujących szkody, a przyjazna atmosfera w jego trakcie sprzyjała rozstrzygnięciu wielu wątpliwości i niejasności.