Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dla wspólnot leśnych

Szkolenie w Starostwie z zakresu ograniczenia populacji kornika

W dniu 5.07. br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspólnot leśnych z terenu powiatu nowotarskiego. Tematem spotkania były kwestie związane z nowelizacją Ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz stan sanitarny lasów w powiecie. Nadleśnictwo, w ramach doradztwa z zakresu gospodarki leśnej, przeprowadziło szkolenie pn. Ograniczenie populacji korników świerka w warunkach górskich. W szkoleniu uczestniczyli również pracownicy Starostwa zajmujący się nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wskazano na wagę problemu w wielofunkcyjnych lasach Podhala i przedstawiono właściwe metody postępowania w drzewostanach z udziałem świerka. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, szczególnie jeśli chodzi o nowe metody z wykorzystaniem pułapek feromonów i siatek do zabezpieczenia przed wylotem chrząszczy z zasiedlonego drewna.