Lista aktualności Lista aktualności

WARSZTATY PRZYRODA KARPAT

W dniach 10 i 11 maja 2016 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Nadleśnictwem Nowy Targ zorganizowało warsztaty „Przyroda polskich Karpat – jak wiedzę o niej wykorzystać w procesie edukacji środowiskowej”.

W Nowym Targu i Czarnym Dunajcu odbyły się dwa spotkania, do udziału w których zaproszeni zostali nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces edukacji środowiskowej w regionie obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. Ich celem było przekazanie wiedzy o ptakach polskich Karpat, którą OTOP zgromadził w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony" (www.ptakikarpat.pl) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podczas spotkań uczestnikom przybliżone zostały najważniejsze walory przyrodnicze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich i ich najbliższego sąsiedztwa. W swoim wystąpieniu leśniczy Krzysztof Przybyła zwrócił szczególną uwagę na wodę, którą można uznać za najważniejszy walor przyrodniczy regionu. Jej tutejsze zasoby i zdolność retencyjna torfowisk wysokich to wartości trudne do przecenienia, w znacznej mierze utracona na skutek przeszłej (i nie tylko) działalności człowieka. Leśniczy przybliżył również istniejące w regionie zaplecze edukacyjne związane przede wszystkim z działalnością Nadleśnictwa Nowy Targ. Tomasz Wilk – ornitolog OTOP – omówił zarówno rzadkie gatunki ptaków regionu, takie jak cietrzew czy głuszec, jak i te bardziej pospolite, które dużo łatwiej spotkać podczas spacerów po tutejszych lasach czy łąkach. Zaprezentował możliwości wykorzystania ciekawej biologii tych gatunków do omówienia różnych zjawisk ekologicznych na lekcjach przyrody i biologii. Przekazał wreszcie kilka praktycznych wskazówek związanych z obserwacjami ptaków w naturalnym środowisku czy ich dokarmianiem. Aleksandra Pępkowska-Król z OTOP przekonywała o tym, jak ważny dla rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego młodych ludzi jest kontakt z przyrodą, a także wskazywała, że nie tak trudno, jak to się zwykle wydaje, zdobyć fundusze potrzebne na realizację lokalnych inicjatyw edukacyjnych.

W trakcie bloku zajęć warsztatowych uczestnicy szkoleń w kilkuosobowych grupach pracowali nad koncepcjami edukacyjnej ścieżki przyrodniczej oraz nad scenariuszami zajęć terenowych, możliwymi do przeprowadzenia w regionie. Następnie zaprezentowali swoje pomysły i mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Prezentacja Nadleśnictwa Nowy Targ

Walory przyrodnicze i zaplecze edukacyjne w obszarze Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie oraz w Nadleśnictwie Nowy Targ [Krzysztof Przybyła, Nadleśnictwo Nowy Targ]

Więcej na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków