Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta leśnych referendarzy z Nadrenii Północnej-Westfalii

 

Nasze Nadleśnictwo gościło 7 absolwentów leśnictwa uniwersytetów we Freiburgu, Getyndze i w Dreźnie, którzy odbywają dwuletni staż w lasach Nadrenii Północnej-Westfalii. Integralną częścią kształcenia leśników do wyższej służby leśnej jest ośmiotygodniowa podróż, której celem jest rozwijanie osobowości i poszerzenie zawodowych horyzontów. Tym razem niemieccy adepci leśnictwa postanowili odwiedzić południową Polskę. Interesowali się szczególnie  metodami przebudowy drzewostanów świerkowych w reglu dolnym oraz całokształtem zagadnień związanych z nasiennictwem i selekcją oraz gospodarką szkółkarską. Ponadto zapoznali się z gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na przykładzie Wspólnoty Leśnej w Witowie.

Mamy nadzieję, że wizyta w naszych lasach chociaż w niewielkim stopniu przyczyni się do tego że w przyszłym roku Goście zdadzą egzamin do służby państwowej i zostaną asesorami leśnymi.