Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta studentów z Amsterdamu

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Amsterdamie zapoznali się z gospodarką leśną w naszym Nadleśnictwie

W dniach 28 – 29 lipca br. gościliśmy w naszym Nadleśnictwie 10 studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Amsterdamie. Przyjechali oni w celu poszerzenia horyzontów wiedzy w ramach corocznych wyjazdów organizowanych przez studenckie koło naukowe GAOS. Zaprezentowaliśmy im w terenie następujące zagadnienia i problemy związane z gospodarką leśną w warunkach górskich:

  1. Drzewostany jodłowe o strukturze przerębowej w leśnictwie Gorce
  2. Przebudowa drzewostanów świerkowych w leśnictwie Raba Wyżna
  3. Selekcja drzew leśnych na przykładzie obiektów w leśnictwie Stańcowa (drzewostany nasienne, archiwum klonów)
  4. Formy aktywnej ochrony przyrody w rezerwacie „Bór na Czerwonem".

Goście żywo interesowali się przedstawionymi rozwiązaniami. Szczególne wrażenie wywarła na nich, zbliżona na naturalnej, gospodarka leśna w drzewostanach jodłowych oraz dorodne świerki w wyłączonych drzewostanach nasiennych. Z uznaniem odnosili się też do sposobu i rozmiaru podejmowanych działań w ramach przebudowy drzewostanów świerkowych.