Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta studyjna

W ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska 31 maja br. gościliśmy w naszym Nadleśnictwie przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz urzędów marszałkowskich. Lasy Państwowe reprezentował Zastępca Dyrektora RDLP Kraków ds. Ekonomicznych pan Tadeusz Dragon. Spotkanie dotyczyło projektów związanych z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Goście żywo interesowali się problemami związanymi z realizowanymi w naszym Nadleśnictwie zadaniami związanymi z programem „Przeciwdziałania skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich i zwiększenia retencji” oraz zagadnieniem przebudowy drzewostanów. W trakcie lustracji terenowych duże zainteresowanie budziła czynna ochrona przyrody w rezerwacie „Bór na Czerwonem”.

Wizyta przyczyniła się do wzajemnego poznania i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje nowymi projektami.