Lista aktualności Lista aktualności

Wycinka pod budowę „zakopianki”

W leśnictwie Bór, w tzw. Borze Kombinackim, prowadzona jest wycinka drzew związana z budową nowej dwujezdniowej „zakopianki” na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Prace wykonywane są na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach  wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Drzewa o masie 1900 m3 zostaną usunięte z powierzchni ok. 10,5 ha projektowanej inwestycji, a pozyskane drewno sprzedane na aukcjach internetowych i wywiezione. Droga poprowadzona będzie po takiej trasie, aby zachować najcenniejsze drzewostany nasienne sosny podhalańskiej, a w trakcie prac przestrzegane są wszystkie przepisy związane z ochroną przyrody. Jeśli konieczne byłoby prowadzenie prac w okresie lęgowym to będzie to możliwe jedynie pod nadzorem ornitologa.  

W związku z tym, że ścinka oraz wywóz drewna ma miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie  tras rowerowych i spacerowych,  może to powodować utrudnienia, za które Państwa przepraszamy. Prosimy również o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zakazów na tablicach informacyjnych oraz do poleceń pracowników nadzoru.

                                             Z leśnym pozdrowieniem – Darz Bór

                                             Nadleśniczy Roman Latoń