Lista aktualności Lista aktualności

Z przyrodą za pan brat

Sprawozdanie z realizacji projektu „Z przyrodą za pan brat – ekologiczny konkurs plastyczny i warsztaty edukacyjne skierowane do przedszkoli”

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs plastyczny skierowany do przedszkoli. Zgodnie z regulaminem każda placówka mogła zgłosić jedną pracę, wykonaną grupowo, w formacie A3 w dowolnej technice. Tematem konkursu był czysty las. W dniach 27. 04. 2015 – 25. 05. 2015 do biura Nadleśnictwa Nowy Targ wpłynęły aż 43 prace plastyczne z przedszkoli z terenów Podhala i Orawy. Komisja konkursowa wybrała trzy najlepsze prace. Wszystkie przedszkola, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrody i okolicznościowe dyplomy. Ze względu na duże odległości pomiędzy placówkami upominki były rozwożone przez leśników z Nadleśnictwa Nowy Targ. Prace plastyczne zostały wystawione w holu przed aulą Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu podczas sesji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 90 lat rezerwatu Bór na Czerwonem (12 czerwca 2015). Można je było tam oglądać do końca wakacji.

W ramach projektu w pięciu przedszkolach zostały przeprowadzone również zajęcia edukacyjne. Dzieci z każdej z placówek brały udział w trzech spotkaniach zorganizowanych na terenie przedszkola i jednego przeprowadzonego w terenie (las, park, ścieżka edukacyjna). Przedszkola biorące udział w zajęciach otrzymały także pomoce edukacyjne, które były wykorzystywane podczas warsztatów. Podczas zajęć była poruszana tematyka, związana z ekosystemem leśnym, występujących w nim zwierzętach i roślinach, omawialiśmy także zastosowanie drewna i wpływ lasu na czystość powietrza i wody. Dzieci uczyły się także jak prawidłowo sortować śmieci i z czym związana jest praca leśnika.  Podczas spotkań z edukatorem dzieci wykonywały również kilka prac plastycznych. W zajęciach przeprowadzonych w dniach od 18. 05. 2015 do 19.06. 2015, brały udział następujące placówki: Przedszkole w Chabówce, Przedszkole Językowe „Happy Tedy" w Rabce-Zdroju, Przedszkole nr 2 w Nowym Targu, Przedszkole „Promyczek" w Nowym Targu oraz Przedszkole nr 4 w Nowym Targu. W prowadzonych zajęciach wzięło udział 117 dzieci. Działania wykonywane przez Nadleśnictwo Nowy Targ w ramach projektu były opisywane w lokalnej gazecie, pt.: „Tygodnik Podhalański".

Ostatnim elementem projektu było przygotowanie i publikacja zeszytu pt.: „Leśny tropiciel". Stanowi on uzupełnienie wycieczek po ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa Nowy Targ. Proponowane w nim zadania do rozwiązania mogą być wykonane zarówno w terenie jak i w domu. Zawarte w nim propozycje ćwiczeń i łamigłówek mogą stanowić urozmaicenie zajęć edukacyjnych dla licznych grup odwiedzających teren Nadleśnictwa Nowy Targ. Zadania o różnym stopniu trudności są skierowane do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Projekt „Z przyrodą za pan brat" współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Planowany koszt kwalifikowany Zadania wynosi: 22.450,00 zł

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 16.237,00 zł

Materiały do pobrania