Lista aktualności Lista aktualności

Zatrzymać deszcz

            Powstałe w listopadzie 2019 roku na terenie Leśnictwa Bór w Zaskalu dwa niewielkie zbiorniki wodne budzą duże zainteresowanie odkrywających je mieszkańców i korzystających z dróg Nadleśnictwa rowerzystów. Wielu zadaje sobie pytania czemu służą, skąd pochodzi zgromadzona w nich woda, czy są tam ryby? Pojawiają się także propozycje zaproszenia do współpracy bobry ;-)

            Podobne tego typu obiekty nadleśnictwo zbudowało już wcześniej na terenie innych leśnictw. Większość z nich (także te) powstawało w ramach dofinansowanego ze środków unijnych, programu Małej Retencji Górskiej, realizowanego przez Lasy Państwowe. Celem tych przedsięwzięć jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zjawisk pogodowych, takich jak powodzie i coraz częściej nękające nas susze. Uważamy, że najskuteczniej można osiągnąć te cele realizując niewielkie inwestycje już na początku biegu rzek. Mają temu służyć niewielkie zbiorniki, oczka wodne i zastawki na rowach. Nie wszyscy wiemy ale pod względem ilości dostępnej wody pitnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie. Dysponujemy mniejszą ilością wody niż kraje takie jak Włochy czy Portugalia, które kojarzą się nam z upałami i suszami. Zbiorniki w Zaskalu zajmują zaledwie 0,6 ha powierzchni i zatrzymują około 2 tysięcy m3 wody, pochodzącej z opadów. Może się wydawać, że to niewiele i nie ma wpływu na środowisko ale to pozory. Trzeba jednak mieć świadomość, że w skali kraju powstało w lasach takich zbiorników tysiące a zatrzymana w nich woda to kilka milionów metrów sześciennych.   

Warto wspomnieć o jeszcze jednej korzyści z budowy zbiorników w miejscach gdzie nie ma źródlisk (takich jak bór nowotarski). Już teraz nad ich brzegiem można obserwować sarny i jelenie pijące z nich wodę. Z czasem pojawi się tam także wiele gatunków płazów i związanych z wodnym środowiskiem roślin. Ryb niestety nie będzie. W wodzie pochodzącej jedynie z deszczu z uwagi na małą ilość tlenu nie przeżyłyby. Nie jest to także środowisko życia bobrów.

 

Nadleśnictwo w otoczeniu zbiorników przewiduje jeszcze nasadzenia.  Być może uda się w przyszłości połączyć drogą zbiorniki ze Szlakiem Rowerowym Wokół Tatr a na ich brzegu wybudować obiekty małej architektury z ławkami do wypoczynku. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej Nadleśnictwa będzie też realizacja projektu ścieżki dydaktycznej, poświęconej problematyce wody w lesie.

Trzymajcie za nas kciuki by to wszystko się udało