Lista aktualności Lista aktualności

Zastosowanie dronów w działaniach z ochrony lasu

Nadleśnictwo Nowy Targ przy instrumentalnym wsparciu Ośrodka Rozwojowo–Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu oraz merytorycznym nadzorze Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie, podjęło się współpracy i weszło we wstępną fazę pilotażowego projektu badającego możliwość oraz zasadność wykorzystania multispektralnej kamery i bezzałogowych statków powietrznych w działaniach z zakresu ochrony lasu.

       Projekt zakłada wykonanie serii nalotów małymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, których zadaniem będzie cyfrowe zobrazowanie stanu sanitarnego lasu. Uzupełnienie otrzymanych danych z nalotów o wykonane serie obserwacji i pomiarów w drzewostanie przez pracowników Nadleśnictwa Nowy Targ oraz Zespołu Ochrony Lasu, pozwoli na opracowanie metodyki wyznaczania drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (Ips typographus) i gatunki towarzyszące.

       W pierwszym etapie pilotażowego projektu udało się wstępnie wytypować powierzchnie przeznaczone do wykonania nalotów oraz doprecyzować wytycznych, co do dalszej współpracy.

       W pierwszym dniu realizacji przedsięwzięcia warunki pogodowe na południowych stokach Babiej Góry uniemożliwiły bezpieczny lot drona, co jednak pomimo niesprzyjających warunków widoczności udało się zarejestrować na zdjęciach zespołu z prac terenowych.