Lista aktualności Lista aktualności

Akcja Straży Leśnej w Gorcach

Straż Leśna Nadleśnictwa Nowy Targ, przy wsparciu pracowników Służby Leśnej przeprowadziła akcję zwalczania szkodnictwa leśnego przez pojazdy typu „cross” w Gorcach.

W trakcie prowadzonych działań ujęto dwóch sprawców wykroczeń, na których nałożono mandaty karne. Motocykliści naruszyli między innymi przepisy dotyczące nieuprawnionego wjazdu do lasu pojazdem silnikowym (Art. 161 Kodeksu Wykroczeń).

Fot. Nadleśnictwo Nowy Targ

Prowadzone działania były efektem obserwowanej wzmożonej aktywności pojazdów typu „cross”, które przyczyniają się do znacznego rozkopywania gruntu i niszczenia runa leśnego. Nadleśnictwo Nowy Targ w sposób zdecydowany sprzeciwia się tego typu aktywnością, które doprowadzają do uszkadzania lasu, czego efektem jest monitoring i przeprowadzane działania.

Przejażdżka quadem lub crossem w lesie może skończyć się otrzymaniem mandatu karnego w wysokości 500 zł. Jednak to nie koniec sankcji, gdyż w niektórych przypadkach sprawa może być skierowana do sądu, który karę grzywny może zaostrzyć do 5 000 zł.