Lista aktualności Lista aktualności

BURIACI

Wizyta zespołów artystycznych, tanecznego „Akwarela” i wokalnego „Nadzieja” z Ułan Ude w Buriacji.

W dniach 27 i 28 października gościliśmy w OEL Leśnik grupę młodzieży z 2 zespołów artystycznych, tanecznego „Akwarela" i wokalnego „Nadzieja" z Ułan Ude w Buriacji. (Razem z opiekunami 22 osoby).

To już kolejny przyjazd do krainy przodków ,ponieważ są to dzieci 4 i 5 pokolenia polskich zesłańców Syberyjskich. Są oni również członkami Narodowo Kulturowej Autonomii Polaków "Nadzieja" w Ułan Ude stolicy Buriacji. Jest to Stowarzyszenie, które kultywuje tradycje , uczy języka polskiego i wydaje gazetę polską na dalekiej Syberii.

Przyjazd jest również nagrodą dla tych młodych ludzi, którzy brali  udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie, w którym ocenia się wykonanie polskich utworów muzycznych i tańców regionalnych.

Buriacja jest krajem wielonarodościowym (ponad 150 narodowości), ale Ludzie są tam bardzo serdeczni, pogodni i tolerancyjni.

Pobyt w naszym kraju jest sponsorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale również różnego rodzaju instytucje i osoby prywatne.

Również pobyt w OEL „Leśnik, zwiedzanie Zakopanego, wycieczka w góry, były sponsorowane przez Nadleśnictwa i  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie.

Była okazja zobaczyć zespoły na koncercie w Jasnym Pałacu w Zakopanem w dniu 28.10.2014 r., po którym grupa wyjeżdżała do Kraju, mając do pokonania dystans 7500 km.

Zespoły zostały serdecznie przyjęte przez górali, a Związek Podhalan z Nowego Targu nawiązał przy tej okazji znajomość i nadzieję na dalszą współpracę ,oraz wymianę młodzieżowych Zespołów Regionalnych. W koncercie wzięli udział Leśnicy będący na szkoleniu w Ośrodku Leśnik.

Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali Nadleśnictwo w tym, aby grupa mogła godnie i rodzinnie spędzić czas w naszych stronach.

Szczególne podziękowania kieruję dla TPN- u, za umożliwienie grupie zwiedzania Parku, a Związkowi Podhalan za  przekazane pamiątki i uroczyste pożegnanie.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ.