Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja Stanu Lasów

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Nadleśnictwo Nowy Targ informuje o przeprowadzanej w miesiącach czerwiec-wrzesień Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów. Prace prowadzone są przez regionalne odziały Biura Urządzania lasu i Geodezji Leśnej (w skrócie BULiGL). Prosimy właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom BULiGL wstępu i założenia powierzchni próbnych na powierzchniach leśnych.

Pomiary mają na celu określenie a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tępa i trendu zachodzących zmian. Wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.