Lista aktualności Lista aktualności

MAŁA RETENCJA DZIAŁA!

Tegoroczna susza nie ominęła również rezerwatu Bembeńskie. W miesiącu sierpniu przestał płynąć potok Bembeński / czego nie zaobserwował żaden pracujący leśnik w okresie co najmniej 50 lat/. Żaden pracujący tutaj leśnik w okresie co najmniej 50 lat nie stwierdził wyschnięcia potoku Bembeńskie. W czasie obchodu rezerwatu podleśniczy zaobserwował wędrujące w poszukiwaniu wody raki, które przeniósł w głąb rezerwatu, gdzie woda zatrzymała się w nielicznych meandrach powstałych po zabudowie potoku wykonanej przez nadleśnictwo. W tym roku susza pokazała jak bardzo potrzebne są zbudowane przez Nadleśnictwo zbiorniki retencyjne, ponieważ zgromadzona w nich woda na bieżąco zasila potok poniżej zbiorników a wokół nich obserwujemy liczne tropy i ślady bytowania zwierząt leśnych.