Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowa drzewostanów świerkowych

Prace związane z wprowadzeniem właściwych do siedliska gatunków drzew

Nadleśnictwo Nowy Targ prowadzi intensywne prace, których celem jest przebudowa sztucznych świerczyn na południowych stokach Babiej Góry, w leśnictwie Stańcowa. Istniejące drzewostany ulegają rozpadowi wskutek występujących od kilkunastu lat wiatrołomów i związaną z tym gradacją szkodników wtórnych, zwłaszcza kornika drukarza. Sytuację pogarszają niekorzystne, w ostatnich latach, warunki pogodowe – bezśnieżne zimy, a latem brak opadów i wysokie temperatury. Co roku w leśnictwie tym zakładane są uprawy leśne na powierzchni kilkunastu hektarów. Do odnowień używane są sadzonki jodły i buka rodzimego pochodzenia w większości z zakrytym systemem korzeniowym. Działania te pozwolą wyhodować w przyszłości wielogatunkowe, odporne drzewostany. Trwające obecnie konieczne prace związane z usuwaniem drzew zasiedlonych, których celem jest ograniczanie populacji szkodników wtórnych mogą przejściowo utrudnić dostęp do lasu turystom i mieszkańcom okolicznych miejscowości. Mamy nadzieję, że świadomość celów jakie nam przyświecają sprawi, że sytuacja ta znajdzie zrozumienie społeczeństwa.