Lista aktualności Lista aktualności

SADZENIE CISA

Zakładanie żywopłotu cisowego przy Gimnazjum im Jana Pawła II w Rabie Wyżnej

W dniu 10 września br., w ramach promocji projektu „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków" oraz obchodów „Dnia Drzewa", przy Gimnazjum w Rabie Wyżnej założono żywopłot cisowy o długości 90 metrów. W przedsięwzięciu tym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, młodzież szkolna oraz leśnicy.

Przedstawiono krótką informację na temat cisa, jako gatunku drzewa oraz realizowanego projektu jego ochrony i restytucji w lasach.

Wszyscy uczestnicy czynnie włączyli się do sadzenia, założono żywopłot w formie szpaleru złożonego ze 180 młodych drzewek. Na zakończenie uczestnikom przekazano materiały promocyjne.