Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Nadleśnictwo Nowy Targ ogłasza  przetarg ograniczony ( zgodnie z Art.40a ust.9 ustawy „o lasach" dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych), na sprzedaż nieruchomości w Zubrzycy Górnej  (Gmina Jabłonka)

 

Opis i położenie nieruchomości:

Budynek jednorodzinny, wolnostojący, murowany, parterowy z poddaszem ( rok budowy 1969), o powierzchni użytkowej 122,18 m3, wraz z działką przydomową nr 13026/3  o pow.0.1653 ha, położony w Zubrzycy Górnej  nr 374 , w gminie Jabłonka woj. Małopolskie.

Cena wywoławcza  nieruchomości planowanej do sprzedaży wynosi 132 001,00 zł.

Opłata za ustanowienie służebności drogi  dojazdowej wynosi 2277,00 zł.

Wadium w wysokości 6600,05 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset  złotych 05/100) należy wpłacić na konto Nadleśnictwa Nowy Targ               BOŚ O/Nowy Targ nr      03 1540 1115 2043 6050 0004 0001  przed  złożeniem oferty na zakup nieruchomości.

Wniosek o zakup lokalu (pustostanu) należy złożyć  do Nadleśnictwa Nowy Targ do dnia 15  października 2015 r , po którym Nadleśnictwo niezwłocznie zaprosi do złożenia oferty na zakup lokalu.

Oferty na zakup w/w nieruchomości w formie pisemnej  należy składać  do dnia 22 października  2015, do godz.10:00 w Nadleśnictwie Nowy Targ (34-400 Nowy Targ ul. Kowaniec 70).

Oferta winna zawierać następujące informacje:

  • imię,  nazwisko i adres oferenta.
  • oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu ograniczonego    i przyjmuje te warunki bez zastrzeżenia
  • oferowaną cenę  i sposób jej zapłaty.
  • Oświadczenie i dokumenty  potwierdzające uprawnienia  o których mowa        w art.40 a ust.9 ustawy „o lasach".
  • dowód wpłacenia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2015 r, o godz.10:15 w Nadleśnictwie Nowy Targ (pok.12).

 

      Informujemy, że wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny  nabycia nieruchomości przez oferenta który wygrał przetarg. Wpłacone wadia pozostałych oferentów zostają zwrócone niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.

      W razie uchylenia się od podpisania umowy kupna przez oferenta który nabył nieruchomość, wpłacone wadium ulega przepadkowi i pozostaje na koncie Nadleśnictwa.

     Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać  osobiście w Nadleśnictwie Nowy Targ (pon.—piątek wgodz.7:00- 15:00 ) lub pod nr tel. 609 025 281.

Materiały do pobrania