Lista aktualności Lista aktualności

Szkody łowieckie

Nowe procedury szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Nowy Targ informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu
1 kwietnia 2018 r. Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku – Prawo łowieckie, nastąpiła zmiana zasad szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych:

  1. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
  1. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
  2. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela, albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
  1. Wniosek, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.