Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z ochrony lasu

Szkolenie z zakresu zwalczania szkodników wtórnych świerka

W dniu 19 maja 2016 roku w leśnictwie Stańcowa zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu metod pozwalających ograniczyć populację szkodników wtórnych. Uczestniczyli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, służba leśna Nadleśnictwa Nowy Targ oraz przedstawiciele nadleśnictw sąsiednich. Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem profesora Wojciecha Ząbeckiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pana Jarosława Platy z Zespołu Ochrony Lasu. Przedstawiono przyczyny zamierania świerczyn w Europie oraz wypracowane w praktyce leśnej i badaniach naukowych metody pozwalające przeciwdziałać temu procesowi. W trakcie części terenowej przeprowadzono instruktaż wyznaczania drzew zasiedlonych oraz zaprezentowano sposób zabezpieczania surowca przy użyciu innowacyjnych produktów – siatki Storanet i pułapek Trinet. Podkreślono, że konieczne są dalsze zdecydowane działania polegające na terminowym usuwaniu z lasu drzew zasiedlonych.