Lista aktualności Lista aktualności

Turystyka transgraniczna

Partnerem krajowym projektu pt; „Otwarte strefy rekreacji w miastach partnerskich Nowy Targ- Kieżmark” jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowy Targ.

wartość projektu: 34 155,00 Euro

EFRR – 29 031,75 Euro

współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 3 415,50 Euro

wkład własny: 1 707,75 Euro

 

Celem ogólnym projektu pt; „" jest rozwój turystyki aktywnej poprzez wytyczenie i oznakowanie „ górskiego szlaku rowerowego", szlaku nordic walking oraz trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. Dodatkowo ważnym celem jest także umacnianie kontaktów transgranicznych pomiędzy Nowym Targiem a Kieżmarkiem poprzez wspólną realizację projektu na rzecz promocji aktywnego stylu życia oraz promocja „otwartych stref rekreacji" jako markowego produktu turystycznego pogranicza polsko-słowackiego. Celami bezpośrednimi projektu są:

-Realizacja szlaku nordic walking, górskiego szlaku rowerowego oraz tras do narciarstwa biegowego,

-Umożliwienie mieszkańcom pogranicza aktywnego spędzania wolnego czasu, zintegrowanie osób borykających się z różnymi przypadłościami, osób w pełni sprawnych i niepełnosprawnych poprzez uprawianie nordic walking, korzystanie w okresie zimowym z tras do uprawiania narciarstwa biegowego czy zmierzenie się z kolarstwem górskim wykorzystując szlak rowerowy na Turbacz.

-Podniesienie walorów turystycznych i rekreacyjnych miasta poprzez wytyczenie i oznakowanie szlaku nordic walking, narciarskich tras biegowych oraz szlaku rowerowego

 

 

 

 

 

Mikroprojekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.