Lista aktualności Lista aktualności

X Małopolski Konkurs Fotograficzny Leśne Inspiracje

Zapraszamy do udziału w konkursie Fotograficznym Leśne Inspiracje organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie wraz z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie którego tegoroczny temat brzmi „Las – Strażnik Niepodległej”.

Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) w zamkniętych kopertach z dopiskiem Małopolski Konkurs Fotograficzny ,,Leśne Inspiracje” do dnia 30 listopada br. na adres Nadleśnictwa Nowy Targ lub dowolnego z 16 nadleśnictw zgrupowanych w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – wykaz z danymi teleadresowymi nadleśnictw znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I - czyli pierwsza selekcja zdjęć, odbywa się na poziomie Nadleśnictw RDLP, etap II – regionalny, odbywa się w RDLP w Krakowie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia 2018 roku.

Konkurs organizowany jest w 5-ciu kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, dorośli oraz w kategorii dla pracowników jednostek organizacyjnych RDLP w Krakowie, z Nagrodą Specjalną Dyrektora RDLP w Krakowie

Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie IX Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje".