Lista aktualności Lista aktualności

XLI Sympozjum GAP

Uczestnicy XLI Sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna" gościli w Nadleśnictwie Nowy Targ

W dniach 15-16 maja br. Na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ gościli uczestnicy XLI Sympozjum „Współczesna Gospodarka i Administracja Publicza" organizowanego między innymi przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uroczystego otwarcia sympozjum w Nosalowym Dworze w Zakopanem dokonał prof. Dr. Hab. Jerzy Hausner.

W dniu 16 maja uczestnicy sympozjum na terenie leśnictwa Bór zostali zapoznani z zasadami gospodarki leśnej w nadleśnictwie Nowy Targ oraz posadzili 500 sztuk sadzonek buka. Następnie zwiedzili rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem" gdzie poznali historię rezerwatu, zadania ochronne i walory przyrodnicze tego terenu.