Lista aktualności Lista aktualności

XV Święto Borówki

XV Święto Borówki w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej

Po raz kolejny Nadleśnictwo było współorganizatorem Święta Borówki. Jak co roku zorganizowano konkursy o tematyce leśnej i przyrodniczej, w których bardzo chętnie udział bierze młodzież szkolna i najmłodsze dzieci. Po konkursach rozdano atrakcyjne nagrody w postaci książek i albumów związanych z tematyką konkursów. Zapraszamy w przyszłym roku do dalszego poszerzania wiedzy o lesie i świetnej zabawy.