Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w Rezerwacie „Bór na Czerwonem”

Zmiany w Rezerwacie „Bór na Czerwonem"

Nadleśnictwo Nowy Targ wykonało i odebrało pierwsze zadanie z programu małej retencji wodnej - „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności - III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,

W ramach tego zadania wykonano w obrębie rezerwatu  „Bór na Czerwonem" dwie zastawki na cieku wodnym oraz wał ziemny o długości 100 m.b. blokujący szybki spływ wody z okrajka torfowiska. Całość ma znaczny wpływ na renaturalizację terenów podmokłych.

Dodatkowo w ramach praktyk „produkcyjnych" studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykonali konserwację podestu i tarasu widokowego w rezerwacie  „Bór na Czerwonem".