Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Nowy Targ
Nadleśnictwo Nowy Targ
18-266-29-47, 18-266-29-25

ul. Kowaniec 70

34-400 Nowy Targ

NIP 735-001-37-80

Bieżący rachunek podstawowy:

BNP Paribas  47 1600 1462 1800 6912 6000 0001

 

Nadleśniczy
Józef Oskwarek
18 2662925
Zastępca Nadleśniczego
Daniel Kusper
18 2662925
Główny Księgowy
Dorota Krok
18 2662925
Inżynier Nadzoru
Józef Łapka
18 2662925

GOSPODARKI LEŚNEJ

Elżbieta Wach
starszy specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna, marketingu i BHP
Tel.: 609 025 282
Teresa Luberda
specjalista ds. gospodarki towarowej i handlu
Tel.: 697 702 494
Łukasz Dereń
specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 726 900 706
Urszula Hajduk w zastępstwie Anna Florek
Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 697 701 334

FINANSOWO-KSIĘGOWY

Bożena Groń
starszy księgowy
Tel.: 697 701647
Katarzyna Dymek
starszy księgowy
Tel.: 603 912 162

ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Dariusz Budzowski
sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 605 211 947
Aleksandra Głodkiewicz
specjalista ds. administracji
Tel.: 697 701 660
Przemysław Gał
Specjalista SL
Tel.: 726900702

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Władysław Sowa
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 605 992 509
Marek Luberda
strażnik leśny
Tel.: 605 992 510

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

Bożena Cherchel
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 609 025 283

STANOWISKO DS. EDUKACJI LEŚNEJ I PROMOCJI

Michał Kuciński
Instruktor techniczny ds. edukacji leśnej i promocji
Tel.: 697 701 656

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Piotr Kropidłowski
Inspektor ochrony danych

Ośrodek Edukacji Leśnej "LEŚNIK"

administrator
Tel.: 533566300, 18 20 669 22

Obwód nadzorczy Zakopane

Jan Szpernoga
Starszy Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych
Tel.: 602 194 861