Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Nadleśnictwo Nowy Targ serdecznie zaprasza do korzystania z oferty edukacyjnej.

Nadleśnictwo Nowy Targ od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną. Jest ona skierowana do każdego, ale szczególnie do dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. Nadleśnictwo organizuje też spotkania i konsultacje dla właścicieli lasów prywatnych z zakresu gospodarki leśnej.

Nasi leśnicy często goszczą w przedszkolach i szkołach. Podczas takich spotkań przybliżają uczniom pracę leśników, zasady gospodarowania w lasach oraz opowiadają o walorach naszej przyrody. Podczas takich lekcji dzieci uczą się rozpoznawać gatunki zwierząt i roślin, a także szacunku i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Leśnicy są także organizatorami i współorganizatorami uroczystości i imprez lokalnych, na których pojawiają się ze stoiskiem edukacyjnym. Przeprowadzają też konkursy z wiedzy o lesie i przyrodzie, konkursy fotograficzne i plastyczne.

Dzieci i młodzież, a także turyści są częstymi gośćmi na ścieżkach edukacyjnych przygotowanych przez Nadleśnictwo Nowy Targ. Do dyspozycji odwiedzających jest kilka propozycji miejsc, w których można spędzić wolny czas.

Ścieżka edukacyjna „Krzywoń" znajduje się w Rabce-Zdroju na zboczach góry Krzywoń. Ścieżka edukacyjna „Bór na Czerwonem" położona jest w Nowym Targu. Została utworzona, aby umożliwić zwierzającym oglądanie torfowiska. W tym celu wybudowano drewniane podesty i platformę widokową. Ścieżka jest także dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nowoutworzona leśna ścieżka edukacyjna Raba Wyżna-Bielanka dostępna jest dla pieszych, rowerzystów, a zimą dla narciarzy biegowych. Na ścieżce znajduje się 12 przystanków funkcjonujących na zasadzie „Zielonego Punktu Kontrolnego", każdy z nich jest poświęcony innemu zagadnieniu przyrodniczemu, leśnemu lub historycznemu. Posiadacze urządzeń mobilnych mogą skorzystać z umieszczonych na trasie kodów QR. Wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym została utworzona pieszo-rowerowa ścieżka wzdłuż drogi Rajsztak u podnóża Babiej Góry.

W Zakopanem u podnóża Tatr znajduje się Ośrodek Edukacji Leśnej „Leśnik". Sala edukacyjna została przygotowana do prowadzenia zielonych lekcji, spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz konferencji. W tym celu jest ona wyposażona w odpowiedni sprzęt, tablicę interaktywną i projektor multimedialny. W niedalekiej przyszłości na terenie ośrodka powstanie też nowoczesna ścieżka edukacyjna z tablicami interaktywnymi służącymi do aktywnej nauki i poznawania przyrody.

Więcej informacji na temat Ośrodka Edukacji Leśnej „Leśnik"

W sprawie rezerwacji i szczegółów dotyczących zajęć edukacyjnych prosimy o kontakt z Janem Szpernogą tel.: 602 194 861, mail: edukacja.nowytarg@krakow.lasy.gov.pl.