Wydawca treści Wydawca treści

Poradnik bezpiecznego turysty

Zasady bezpiecznego i etycznego przebywania w lesie

Nie wchodź na obszary, na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

Dzieci będące pod Twoją opieką powinny przebywać w zasięgu Twojego wzroku.

By uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. Dodatkowo zabezpieczy Cię stosowny ubiór: długie spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru weź prysznic, a później sprawdź swoje ciało i usuń ewentualne kleszcze.

Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejszy ryzyko zabłądzenia. Na dłuższą wyprawę zaopatrz się w papierową mapę i aplikacje mapowe, z pobraną mapą terenu do użytku online. Z wyprzedzeniem analizuj pogodę i jeśli trzeba, pozostań w domu.

Zachowaj ostrożność! W lesie oprócz Ciebie jest mnóstwo innych ludzi, korzystających z niego w najróżniejszy sposób. Nie zbliżaj się do niebezpiecznych miejsc, unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, nieznanymi roślinami i grzybami. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w trakcie korzystania z lasu.

Świadomy występujących zagrożeń, w lesie przebywasz na własną odpowiedzialność.