Wydawca treści Wydawca treści

Aktualne zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapytanie ofertowe 2

Nadleśnictwo Nowy Targ, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na: utrzymanie czystości w budynku OEL „Leśnik” w Zakopanem i jego otoczeniu oraz obsługa recepcji w roku 2023. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”) lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
Uwaga dostęp do postępowania:
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6bab9ea5-57df-46d0-a99b-598388d23bb6

 

Zapytanie ofertowe 1

Nadleśnictwo Nowy Targ, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym           w procedurze zapytania ofertowego na: dostawa quada Can-Am Outlander Max XT-P 1000. Postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”) lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy         z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).

Uwaga dostęp do postępowania:

https://e-propublico.pl/Ogloszeni a/Details/cff197d8-88ab-4d67-9add-21237271588e