Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Nowy Targ posiada dwa certyfikaty gospodarki leśnej: FSC i PEFC

Z dniem 20 lutego 2019 roku (ważny do 19.02.2024 r.) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie PGL LP Nadleśnictwo Nowy Targ otrzymało certyfikat:

SGS-FM/COC-010065

Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona w sposób odpowiedzialny oraz zgodnie z zasadami Forest Stewardship Council.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.11.2017 r. Certyfikat PEFC Nr BVCPL/PEFCFM/O4, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

Certyfikat został przyznany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.; jednostkę Certyfikującą Bureau Veritas Certification Polska.

Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował „ Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie .” Certyfikat ten ważny jest do dnia 11.11.2020 r.

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.