Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasów górskich z dominacją świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 72 lata, a przeciętna zasobność przekracza 171 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu w górach

Ochrona lasu

Największym zagrożeniem podhalańskich lasów jest wiatr fenowy popularnie zwany Halnym, choroby grzybowe korzeni drzew i maleńki chrząszcz - Kornik drukarz

Użytkowanie lasu

Etat pozyskania drewna w Nadleśnictwie określony jest w Planie Urządzania Lasu na podstawie faktycznych potrzeb hodowlanych lasu. Średnio rocznie pozyskuje się w Nadleśnictwie 30 tys. m3 drewna.

Urządzanie lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzany na 10 lat.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Nowy Targ posiada certyfikat gospodarki leśnej: PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W zasięgu Nadleśnictwa Nowy Targ jest ponad 26 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.