Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Historia Nadleśnictwa Nowy Targ

Obecne Nadleśnictwo Nowy Targ składa się z byłych Nadleśnictw Nowy Targ i Orawa.

Nadleśnictwo Nowy Targ powstało w 1945 roku na mocy upaństwowienia lasów prywatnych dekretem PKWN z 12.12.1944 r. Przejęto wtedy uroczyska Luboń, Krzywoń, Ponice, Rokiciny, Jamne, Bucznik, Beskid, lasy kompleksu Obidowa, Łopuszna, Ostrowsko, Falsztyn, Niedzica, uroczyska Harkabuz, Kolkociny, Łapsze, Barć, Bór Czerwone, Bór Zaskale, Białka.

W1948 roku na podstawie ustawy "O przejściu na własność Państwa niektórych lasów i gruntów samorządowych" przejęto lasy miejskie Nowego Targu.
Ogółem powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła wtedy 5 227 ha. W latach 1953-1958 po regulacji granic z Nadleśnictwem Poręba Wielka i utworzonym Tatrzańskim Parkiem Narodowym powierzchnia ta zmniejszyła się do 4835 ha. W okresie przedwojennym większość przejętych lasów posiadała programy gospodarcze, jednak nie uwzględniały one górskiej specyfiki gospodarki, stąd na skutek niewłaściwych rębni i odnowień powstały znaczne powierzchnie litych świerczyn.

W 1973 roku w wyniku reorganizacji przeprowadzonej w Lasach Państwowych przyłączono leśnictwo Spytkowice z Nadleśnictwa Bystra i Nadleśnictwo Orawa.

Powierzchnia Nadleśnictwa Nowy Targ po 1973 roku wynosiła 6260 ha. W okresie ostatnich 20 lat dokonano pewnych korekt granic, przekazano znaczną część lasów do Gorczańskiego (leśnictwo Łopuszna) i Babiogórskiego (leśnictwo Śmietanowa) Parku Narodowego, a kompleksy Białka, Rokiciny i część Raby Wyżnej Kościołowi. Aktualnie powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 5223 ha lasów państwowych  oraz Nadleśnictwo  nadzoruje 4610 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.