Wydawca treści Wydawca treści

Konkursy

Nadleśnictwo Nowy Targ organizuje wiele konkursów tematycznych związanych z tematyką leśną i przyrodą naszego regionu. Są one skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół różnych szczebli.

·         „Poznajmy nasze lasy i ojczysta przyrodę" jest to konkurs wiedzy o lesie skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VI z powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, regionalnego i finału. Zostanie przeprowadzony od października do stycznia. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z praca leśnika, zasadami gospodarki leśnej i ochrony lasu, a także zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody. Szczegóły w regulaminie.

·         „Leśne inspiracje" jest to małopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania i szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony oraz ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów. Konkurs składa się z dwóch etapów: etap I w nadleśnictwach i etap II w RDLP w Krakowie. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Każda edycja konkursu poświęcona jest innemu tematowi wiodącemu, ogłaszanemu corocznie wraz z regulaminem konkursu.